Dominika Tarczyńska Wikipedia, Polsat, Jacek Braciak, Ile ma lat, Mąż

Dominika Tarczyńska Wikipedia, Braciak, Polsat, Jacek Braciak, Ile ma lat, Mąż:-Dominika Tarczyńska is a prominent journalist and TV presenter in Poland, known for her focus on environmental issues such as climate, nature, and ecology. In 2023, she was named “Journalist of the Year” by the Polish Wind Energy Association for her commitment to promoting green energy. Tarczyńska’s work extends to advocacy and educational efforts beyond television, making a significant impact in the field of environmental journalism.

Dominika Tarczyńska Wikipedia, Polsat, Jacek Braciak, Ile ma lat, Mąż
Dominika Tarczyńska Wikipedia, Polsat, Jacek Braciak, Ile ma lat, Mąż

Biografia

Name:Dominika Tarczyńska
Age:Age information not available
Occupation:Journalist, Television Presenter
Employer:Telewizja Polsat sp. z o.o.
Program:“Czysta Polska”
Instagram:@dominika_tarczynska
LinkedIn:Dominika Tarczyńska
Twitter:@DominikaMizersk
Spouse:Przemysław Białkowski
Notable Events:Co-hosted Earth Festival 2023 in Uniejowie
Featured in the program “Czysta Polska” on Polsat News
Dominika Tarczyńska Wikipedia, Polsat, Jacek Braciak, Ile ma lat, Mąż

Dominika Tarczyńska Jacek Braciak

Dominika Tarczyńska i Jacek Braciak są obecnie w związku. Według informacji podanych na portalu Shownews.pl, para spotyka się od kilku miesięcy. Dominika Tarczyńska jest znana widzom z programu “Czysta Polska”, który jest emitowany na antenie Polsat News. Jest również zaangażowana w działania na rzecz ekologii. Para spotkała się w związku z pracą przy spocie kampanii ekologicznej, nad którą pracowała Tarczyńska. Ich związek rozwinął się bardzo szybko od pierwszego spotkania, a według portalu Shownews.pl, kwitnie nadal.

Dominika Tarczyńska Wikipedia, Polsat, Jacek Braciak, Ile ma lat, Mąż
Dominika Tarczyńska Wikipedia, Polsat, Jacek Braciak, Ile ma lat, Mąż

Polsat

Dominika Tarczyńska jest znana z udziału w programie “Czysta Polska”, który był emitowany na antenie Polsat News. Jednakże nie ma bezpośredniego związku między Dominiką Tarczyńską a samą stacją telewizyjną Polsat. Dominika była jedynie uczestniczką programu, a nie związana zawodowo ze stacją Polsat. Program, w którym występowała, miał na celu promowanie ekologii i dbałości o środowisko naturalne, co mogło być zbieżne z pewnymi wartościami promowanymi również przez stację Polsat, ale nie ma bezpośredniego związku zawodowego między Tarczyńską a samą stacją telewizyjną.

Dominika Tarczyńska Mąż

Dominika Tarczyńska’s husband’s name is Przemysław Białkowski. They have been mentioned together in various contexts, including discussions about their relationship. For more specific details about their marriage or personal life, it would be best to refer to credible sources or directly contact Dominika Tarczyńska or Przemysław Białkowski.

“Czysta Polska”

“Czysta Polska” is a program broadcasted on Polsat News and hosted by Dominika Tarczyńska. The show focuses on environmental issues and initiatives aimed at promoting clean air and sustainable living practices in Poland. Through various segments and interviews, “Czysta Polska” sheds light on environmental challenges facing the country and highlights solutions and actions individuals and communities can take to contribute to a cleaner and healthier environment. Dominika Tarczyńska’s leadership in the program underscores her commitment to raising awareness about environmental conservation and fostering positive change in Poland’s ecological landscape.

Jacek Braciak ma nową ukochaną. Wybranka jest dużo młodsza

Actor Jacek Braciak has entered into a new relationship, and his partner is significantly younger than him. They met during the filming of an environmental campaign advertisement, marking a happy phase in Braciak’s personal life.

Dominika Tarczyńska Wikipedia, Polsat, Jacek Braciak, Ile ma lat, Mąż
Dominika Tarczyńska Wikipedia, Polsat, Jacek Braciak, Ile ma lat, Mąż

Dominika Tarczyńska laureatką nagrody Green Changer

Dominika Tarczyńska, the host of the program “Czysta Polska” on Polsat News, has been honored with the Green Changer award. This recognition is bestowed upon individuals who actively promote environmental initiatives and sustainability. Tarczyńska’s dedication to environmental causes has earned her this prestigious accolade.

Also Read.

Leave a Comment